Papier – jest to zwykła masa włóknista otrzymana poprzez szereg czynności niezbędnych do jej wytworzenia. Otrzymany papier może mieć różną gramaturę, w zależności od jego przeznaczenia i wynosi ona od ok 30 do ponad 200 g/m2. Produkowany papier przyjmuje dwie formy, może on mieć postać arkuszy lub wstęgi zwijanej w zwoje. Wszystko rozpoczyna się od wycinki drzewa, a dokładnie sosny bo to główny surowiec papieru, to z nich otrzymuje się ścier drzewny, który powstaje na skutek starcia i zmielenia bali. Do produkcji papieru używa się także innych surowców jak słoma, bambus, konopie czy też makulatura. W skład papieru wchodzi dodatkowo substancje niewłókniste takie jak skrobia ziemniaczana oraz wypełniacze nieorganiczne (gips, kreda, talk itp. Zadaniem tych wypełniaczy jest poprawienie właściwości papieru takich jak gładkość, nieprzezroczystość, białość, odcień itp).

Nie wiadomo kto pierwszy dokonał odkrycia papieru, przyjmuje się że został wynaleziony w chinach 105 r.n.e. Jednak naukowcy udowodnili, że znany był on już 8 roku p.n.e. dlatego nie da się dokładnie ustalić kto i kiedy dokonał tego odkrycia.

Proces produkcji papieru:

 • masa papierowa jest rozczyniana w specjalnych urządzeniach
 • masa poddana jest czynnością czyszczącym, sortownie oddzielają zanieczyszczenia ciężkie jak piasek oraz lekkie
 • zawiesina włóknista  przechodzi następnie proces mielenia, po tej czynności masa uzyskuje zdolność papierotwórczą
 • w zależności od zapotrzebowania i zamówień do masy dodaje się na przykład kleje, wypełniacze i inne środki.
 • w kolejnym etapie formuje się z masy wstęgę, po tym etapie papier ma wilgotność ok 77 – 85 %
 • dalej na specjalnych filcach papier wędruje przez prasę gdzie pozbywa się ponownie wody, po tym etapie wilgotność spada do 50 – 65 %
 • ostatnim etapem jest suszenie papieru w specjalnej suszarce , po tym etapie papier ma juz tylko 7,5 – 8 % wilgotności
 • papier wędruje teraz na specjalne role, w których jest transportowany, role nawiniętego papieru mogą ważyć tutaj nawet kilka ton
 • aby role nadawały się do transportu w miejsce docelowe, specjalne krajarki tną role na mniejsze kawałki
 • w ostatnim etapie role są ważone i oznaczane, papier jest gotowy do transportu.

Papier dzieli się pod względem gramatury, to dzięki temu podziałowi przyjmuje on różne nazwy. Papier toaletowy, zeszyt czy karton to w zasadzie wszystko papier jednak ma on inne nazewnictwo, wszystko to za sprawą jego grubości.

Podział papieru ze względu na gramaturę

 • bibułka – do 28 g/m²
 • papier – 28-160 g/m²
 • karton – 160-315 g/m²
 • tektura – powyżej 315 g/m²
 • bibuła – 65-250 g/m²

 

papier ksero polspeed

PAPIER KSERO (papier biurowy)

Papier jest nieodłącznym surowcem bez którego życie stało by się praktycznie niemożliwe w dzisiejszych czasach. To jeden z najważniejszych wynalazków, dzięki któremu rozwinęła się cała technologia na świecie. Niestety należy oszczędzać ten cenny surowiec, ponieważ jego nadmierne zużycie powoduje wycinkę lasów, warto zatem pamiętać o oszczędności i recyklingu papieru.

Papier ksero to powszechnie używany artykuł biurowy, codziennie w każdej firmie zużywa się ten produkt. W sprzedaży jest cała gama produktów papieru, co należy wiedzieć przed zakupem tego produktu?

Pierwsza najważniejsza informacja to klasa papieru

Do określenia białości i jakości papieru określa się oznaczeń A, B , C. Przyjęto że klasa papieru A jest najlepsza, B klasa średnia, C klasa ekonomiczna. Niestety nie ma dokładnych ustaleń i parametrów, które dokładnie określają te trzy rodzaje. Różnice nie są duże i spoglądając na papier A, B czy C każdy rodzaj papieru jest biały, jednak gdy połozy się je obok siebie widać od razu różnicę.

Druga informacja to właściwości papieru które dzieli się na:

Format – czyli nic innego jak wymiary papieru, oczywiście podstawowy, stosowany w drukarkach to A4 (210 x 297 mm), kolejnym większym formatem jest A3 (297 x 420 mm), do korzystania z takiego formatu potrzebne są drukarki, czy urządzenia wielofunkcyjne które obsługują taki format. Najmniejszym formatem, najrzadziej spotykanym jest format A5 (148 x 210 mm)

Gramatura – to ciężar jednego metra kwadratowego papieru, jednostką używaną do obliczania jest tutaj gram na metr kwadratowy (g/m2). Im grubszy papier tym jego wytrzymałość jest lepsza, zwiększa się również ważny czynnik nieprzezroczystości, w praktyce papier grubszy lepiej się prezentuje i jest sztywniejszy. Niestety im wraz z większą gramaturą zwiększa się także cena. Podstawową gramaturą, w sprzedaży papieru biurowego jest 80 g/m2, ale oczywiście można dostać papier o gramaturze od 60 – 120 g/m2. Warto pamiętać, że drukarki mają określone parametry papieru, który obsługują.

Grubość – mierzy się ja w mikronach (podstawowy najczęściej spotykany papier ma 110 mikronów). Jest to odległość między górą a spodem papieru, ta cecha ma wpływ na zginanie się papieru.

Nieprzezroczystość – określa on odbijanie światła, im większa nieprzezroczystość tym lepiej, wydruki są bardziej czytelne i wyraźne. Nie ma tutaj specjalnych parametrów, cecha ta jest raczej czysto teoretyczna.

Gładkość – Cecha ta ma wpływ na jakość wydruku, im papier bardziej gładki tym wydruki są lepszej jakości.

Jasność i biel papieru – jasność papieru to jego zdolność do równomiernego odbijania wszystkich kolorów, które wchodzą w skład światła. Określa się to wskaźnikiem CIE, gdzie im wyższa jego wartość tym biel jest większa. Najlepszy papier, czyli najbardziej biały posiada stopień odbicia wynoszący 80 – 100 %. jest to dość ważna cecha papieru, która ma widoczny i znaczący wpływ na jakość, nasze oczy widzą wyraźnie różnicę pomiędzy lepszym a gorszym rodzajem papieru. Wystarczy położyć obok siebie różne rodzaje arkuszy, aby od razu zobaczyć widoczną różnice w bieli.

 

rodzaje odcieni papieru ksero

 

Tańsze rodzaje papieru niestety mogą także pylić, widać to wyraźnie podczas wymiany tonerów w drukarce. pył osiada zarówno na samych wkładach jak i w środku drukarki. Warto więc sprawdzić papier kupując mniejszą ilość, aby nie okazało się w przyszłości, że niska cena jaką zaproponował sprzedawca nie była zgubna, a dostarczony papier jest słabej jakości.

 

 

 

 

 

Comments

comments