Klej – jest to substancja, której zadanie jest łączenie dwóch przedmiotów, poprzez proces łączenia. Substancje tą nakłada się między powierzchnię, która przylega do dwóch przedmiotów, wykonanych z tego samego materiału lub (w przypadku substancji bardziej złożonych) innych materiałów. Poprzez zwiększenie adhezji, kleje należą do grupy materiałów czynnych powierzchniowo (jak w przypadku np: farny i lakieru).

Składnik kleju to polimer w postaci koloidalnej zawiesiny w określonym rozpuszczalniku. Kleje najczęściej są w postaci ciekłej, ale w zależności od zastosowania, występują w postaci stałej np: sztyft, proszek, folia.

Najczęściej mamy do czynienia z klejem biurowym, który wystarczy nałożyć pomiędzy dwa elementy, przycisnąć je do siebie i odczekać chwile, aż do momentu jego związania. Ich formy łączenia są jednak bardzo różne, niektóre wymagają obróbki termicznej, inne chemicznej. W zależności od rodzaju kleju, powierzchnie przedmiotu, który chcemy złączyć należy odpowiednio przygotować. Niektóre należy umyć, wysuszyć, w innych wypadkach należy nadać strukturę chropowatą. Jednak wraz z postępem technologii i tutaj wszystko zostaje ułatwione, Skraca się czas trwania łączenia oraz nie trzeba już specjalnie przygotowywać specjalnie powierzchni.

 

kleje

 

 

Wytrzymałość spoiny kleju zależy od takich czynników jak:

– rodzaj i siła oddziaływania substancji chemicznej kleju z klejonymi powierzchniami – adhezja

– jak głęboko klej „wgryzie się” w materiał, im dalej tym lepiej , jednak jeśli zbyt głęboko substancje chemiczne wejdą w materiał, tym większe ryzyko, że     zniszczona zostanie struktura samego materiału. Głębokość penetracji, można zwiększyć poprzez zwiększenie chropowatości powierzchni materiału.

– kohezja, czyli czyli mechaniczna wytrzymałość warstwy kleju. Jednak ta cecha jest ma znaczenie tylko w przypadku kleju, który sam tworzy taką warstwę.

– wielkość spoiny kleju oraz jego kształt, im większa spoina tym mocniejsza.

 

Kleje dzielą się na:

klej rozpuszczalnikowy: wnika on głęboko w materiał i delikatnie go rozpuszcza, gdy elementy zostaną połączone, a spoina dociśnięta, powierzchnie klejonych materiałów przenikają się wzajemnie, rozpuszczalnik parując pozostawia sama spoinę, bez warstwy kleju.

kleje z zastosowaniem żywic polimerowych: są to kleje bardzo odporne mechanicznie, nie wnikają one głęboko w materiał. Ten rodzaj kleju stosuje się wszędzie tam gdzie powierzchnia jest gładka jak na przykład metal, szkło, gdzie nie można użyć kleju penetrującego.

klej mieszany: jest to mieszanka żywicy z rozpuszczalnikiem. Ten rodzaj wnika głęboko w materiał, dzięki czemu nie wymaga silnego powinowactwa. Używa się ich powszechnie do łączenia materiałów prostych do sklejenia takich jak: papier, plastik, guma itp.

 

Podział kleju na:

klej jednoskładnikowy – stosuje się je głownie wewnątrz pomieszczeń, ze względu na dużą wrażliwość na wilgotność.

klej dwuskładnikowy – jednym ze składników jest utwardzaczem zaczynającym proces krystalizacji  i wiązania w drugim składniku.

 

Parametry kleju:

lepkość

czas otwarty (jest to maksymalny czas jaki klej potrzebuje na sklejenie)

czas wiązania (jest to maksymalny czas, po którym spoina osiąga pełną wytrzymałość)

baza kleju (są to składniku kleju)

ciała stałe (ilość suchej masy w jednostce objętości)

 

Ostatnia cechą charakteryzującą kleje, to właściwości fizyczne kleju. sztywne, elastyczne, wodoodporne, odporne na środowisko chemiczne, przewodzące lub nieprzewodzące prąd. Tutaj własnie wybierając klej do użytku domowego, czy biurowego, zastanawiamy się czy wybrać klej w sztyfcie, na pędzelku, w tubce czy tez jeszcze w innej formie.

 

 

 

 

Comments

comments