Kalkulator – jest to podręczne przenośne urządzenie liczące. Pierwsze tego typu urządzenia były mechaniczne, służyły do obliczeń matematycznych. Na początku potrafiły one tylko wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne. Dzisiejsze urządzenia tego typu, wykonują już operacje algebraiczne, matematyczne, potrafią także wykonać graficzną prezentację wykresów funkcji. Są to niemalże, małe przenośne komputery. Jednak jego możliwości będą zawsze kończyły się wyłącznie na obliczeniach matematycznych.

 

kalkulator

 

 

 

Kalkulatory dzieli się pod względem:

LOGIKA

arytmetycznakalkulator działa w ten sposób, że najpierw wprowadza się liczbę, a później znak, z jakim ma być dodana do rejestru operacja. Kalkulatory tego typu są już rzadkością.

algebraiczna uproszczona – stosowana logika wśród prostych urządzeń. W tym systemie wprowadza się liczbę, symbol działania, następną liczbę, znak wprowadzonego wyniku lub znak działania. Czyli stosując działanie 2 + 2 x 5 nie wyjdzie nam 12 tylko 20. Dzieje się tak, ponieważ wyliczenia dokonywane są na bieżąco nie uwzględniając hierarchii.

algebraiczna – w tym wypadku hierarchia działań jest przestrzegana. W przypadku tego typu kalkulatorów, jest możliwość wpływania na kolejność działań za pomocą nawiasów.

z zapisem alfanumerycznym operacji (VPAM) – dzięki technologii i spadku cen wyświetlaczy alfanumerycznych, do kalkulatorów zostały wprowadzone działania matematyczne niemalże identyczne jak w przypadku zwykłego zapisu matematycznego. Podczas korzystania z takich urządzeń użytkownik w każdej chwili może kontrolować poprawność formuły, dzięki czemu wyeliminowane zostały typowe dla logiki algebraicznej, błędy związane z niewłaściwym umieszczeniem nawiasów.

 

Funkcjonalne

popularne – grupa, do której należy najwięcej modeli kalkulatorów, są one przeznaczone do użytku domowego i szkolnego na niższym poziomie. Jego główne działania to obliczenia działań na pierwiastkach kwadratowych, procentów. Na ekranie może występować osiem cyfr, ich wyświetlacz jest na ogół ciekłokrystaliczny. Funkcjonalność takiego kalkulatora występuje często na przykład w telefonach, zegarkach czy smartfonach.

biurowe – funkcje występujące w tych urządzeniach są podobne jak w przypadku kalkulatorów popularnych, jednak ich wykonanie jest znacznie lepsze. Czasami urządzenia te mają także wbudowaną drukarkę.

szkolne i naukowe – modele te poza podstawowymi działaniami, wbudowane mają funkcje matematyczne, możliwości obliczeń w układzie dwójkowym, ósemkowym, szesnastkowym, łatwiejsze wyliczenia statystyczne. Część modeli ma możliwość działania na liczbach zmiennoprzecinkowych.

naukowe i inżynierskie –  modele mają zdolność do obliczeń bardziej skomplikowanych. W nowoczesnych modelach wyświetlacze alfanumeryczne, z możliwością wprowadzania całych wyrażeń, znaków operacji.

programowe – urządzenia, które mają zdolność do zapisywania i wykonywania programem, przebiegu obliczeń. Kalkulatory tego typu przystosowane są do korzystania z własnego zestawu poleceń oraz gotowego języka oprogramowania.

specjalizowane – do tej grupy należą kalkulatory proste i inżynierskie. Ich zastosowanie skierowane jest w zakresie typu: navigacja, altyleria, finanse. Charakteryzują się one wyjątkową konstrukcją np: wodoszczelna czy odporna na wstrząsy, dostosowaną do specjalnych warunków.

 

 

 

Comments

comments